Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Värdegrund


Med Montessoripedagogiken som utgångspunkt i verksamheten, skapar vi en kvalitativ arbetsmiljö för barnen, som leder till en positiv påverkan för barnens lärande och utveckling. Vi på Montessoriförskolan Guldpärlan använder oss av fyra värdeord i vår värdegrund.

Respekt

 • Vi respektera varandra, barn och föräldrar och har alltid ett professionellt och gott bemötande.
 • Vår förskola ska genomsyras av värme och omtanke.
 • Vi visar hänsyn och bemöter alla med förståelse oavsett den andre partens bakgrund.
 • Vi har nolltolerans mot kränkningar och utanförskap.
 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi värnar om förskolans miljö, både inomhus och utomhus.

Självständighet

 • Vi tror på varje individs egen förmåga
 • Vi ska även ha tillit till vår egen förmåga
 • Vi lägger grunden till barnens livslånga lärande genom trygghet, tillit, arbetsro och lusten till att leka och lära
 • Vi ger barnen frihet att ta ansvar och därigenom utvecklar barnen en god självkänsla och ett gott självförtroende
 • Vi hjälper barnen att bli självständiga

Trygghet

 • På vår förskola ska man våga vara sig själv
 • Vi använder oss av fasta rutiner för att skapa förutsägbarhet
 • Vi har tydliga regler för att skapa ordning och ett gott arbetsklimat för både vuxna och barn


Glädje

 • Vi skrattar och har roligt tillsammans – glädje smittar av sig.
 • Vi vuxna visar barnen att glädje ska genomsyra verksamheten.
 • Vi främjar ett positivt arbetsklimat som gynnar både stora och små.

Målbild

Genom montessoripedagogiken vill vi ge barnen trygghet i en stimulerande och lekfull miljö. Vi vill ge barnet chans att undersöka, fundera och reflektera samt känna glädje i sitt lärande. Med detta skapar vi goda förutsättningar för barnen i det fortsatta livet.