Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Vår personal

Caroline Wagner

Förskollärare, Montessorilärare Stora avdelningen | Rektor, ägare

Kristian Södling

Barnskötare, Montessoripedagog

Stora avdelningen | Bitr rektor, Skolchef, ägare

Anneli Hillerius

Förskollärare, Montessorilärare

Stora avdelningen

Mimmi Bartholdson

Stora avdelningen

Amanda Eriksson

Småbarnspedagog

Lilla avdelningen

Emma Åkerman

Barnskötare, Montessoripedagog

Lilla avdelningen

Monica Pröjtz

Barnskötare

Lilla avdelningen