Välkommen till GULDPÄRLAN.

(OBS! Vi söker timvikarier, är du intresserad skickar du ett mail till info@guldparlan.se)

 

Montessoriförskolan Guldpärlan är ett aktiebolag som har funnits i Nyköping sedan 1993.

Ägare är Caroline Wagner (rektor) och Kristian Södling (biträdande rektor, skolchef)

Guldpärlan är en förskola med två avdelningar.

Småbarnsavdelningen har 13 platser för barn i åldrarna 1-3 år. Där arbetar Amanda Eriksson, Monica Pröjtz och Josefine Engdahl.

Stora avdelningen för barn i åldrarna 3-5 år har 24 platser. Där arbetar Caroline Wagner, Kristian Södling , Anneli Hillerius och Emma Åkerman

Vi har egen kö, men följer kommunens regler gällande avgifter.

Montessoripedagogiken står för kärlek, kvalitet och konsekvens.

Vi arbetar för att få självständiga barn genom att se till varje barns egen förmågor.