Välkommen till GULDPÄRLAN.

Montessoriförskolan Guldpärlan är ett aktiebolag som har funnits i Nyköping sedan 1993.

Ägare är Caroline Wagner och Lena Herrlin. Caroline Wagner är rektor.

Guldpärlan är en förskola med två avdelningar.

Småbarnsavdelningen har 13 platser för barn i åldrarna 1-3 år. Där arbetar Amanda Eriksson, Emma Åkerman och Monica Pröjtz.

Stora avdelningen för barn i åldrarna 3-5 år har 24 platser. Där arbetar Lena Herrlin, Caroline Wagner, Kristian Södling och Anneli Hillerius.

Vi har egen kö, men följer kommunens regler gällande avgifter.

Montessoripedagogiken står för kärlek, kvalitet och konsekvens.

Vi arbetar för att få självständiga barn genom att se till varje barns egen förmågor.