Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Föräldrainformation

Sjukdomspolicy


Det är varje förälders ansvar att lämna ett friskt barn på förskolan. Upptäcker vi feber eller annat sjukdomssymtom kontaktar vi dig omgående per telefon. Du måste då hämta ditt barn så fort som möjligt. 

När ska barnet stanna hemma? 

Barnets allmäntillstånd, d v s hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Ett barn skall vara hemma en symtomfridag för att återhämta sig och minimera smittspridning inom förskolan.

Barnet ska vara symtomfri i 24 timmar (utan febernedsättande medicin i kroppen) och orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inne- och utomhus för att vara på förskolan. Barnet kan vara piggt och aktivt hemma men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Ett sjukt och hängigt barn bör få lugn och ro och tid för återhämtning.

Ett barn skall stanna hemma om det uppvisar något av följande symptom:

  • Feber över 38ºC 
  • Djup, ihållande hosta 
  • Ont i halsen 
  • Tjockt snor 
  • Ont i öronen 
  • Magsjuka, stanna hemma 48 timmar efter senaste kräkning eller diarré (skall kunna äta fast föda) I magsjuketider stoppas smittspridningen på förskolan genom syskon till sjuka barn stannar hemma. 
  • Vattkoppor (tills kopporna är uttorkade)
  • Vid huvudlöss, meddela förskolan och behandla enligt apotekets instruktioner 
  • Mediciner (penicillin, hostmedicin mm) bör i största utsträckning ges i hemmet och inte på förskolan.