Synpunkter och klagomål

På Montessoriförskolan Guldpärlan ser vi synpunkter och klagomål som en del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Enligt skollagen 4 kap 8§ och 25v kap 8§ har du som barn , vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på din förskola.

Så här gör du:
– Vänd dig till rektor.
– Rektor tar emot ditt ärende och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.