Personal

Stora avdelningen (3-5 år)

     Lena Herrlin

     Caroline Wagner

     Kristian Södling

     Anneli Hillerius

Lilla avdelningen (1-3 år)

     Emma Åkerman

     Amanda Eriksson

     Monica Pröjtz