Föräldrainformation

Guldpärlans sjukdomspolicy

Maginfluensa
Stanna hemma till barnet är helt friskt, dvs. 48 timmar efter sista kräkning eller diarré. Barnet ska kunna äta vanlig mat innan det kommer till förskolan. Man bör hålla syskon hemma för att förhindra att smittan sprids vidare. Förekommer maginfluensa på förskolan ringer vi hem barnet oavsett av vilken anledning det kräks.

Feber
Barnet ska ha en feberfri dag innan det kommer till förskolan. Det ska orka delta i det som händer under dagen. Barnet ska vara feberfritt utan hjälp av febernedsättande läkemedel.

Ögoninfektion
Barnet ska vara hemma från förskolan om ögonen varar.

Förkylningar är vanliga. Barnet kan vara på förskolan om det orkar.

Svinkoppor
Barnet ska vara hemma till blåsorna torkat ut och kopporna fallit av.