En dag på förskolan kan se ut så här:

Avdelning 1-3 år (Småpärlorna)

Frukost serveras fram till 07.30

09.15        Samling med sång och fruktstund
09.45 ca    Vi går ut på gården, i skogen, på promenad mm.
11.00        Lunch
12.00        Vila
14.00        Mellanmål (ute om vädret tillåter)
15.30 ca    Avdelningarna slås ihop

På småbarnsavdelningen arbetar vi enligt montessoripedagogiken som innebär att ta tillvara barnens inre vilja att lära, uppleva sina sinnen, röra sig och utgår från varje barns individuella behov.

Avdelning 3-5 år (Stora avdelningen)

07.30        Avdelningen öppnar
08-10:45   Arbetspass, barnen väljer själva sina aktiviteter
10.45        Samling
11.30        Lunch
12.15        Utevistelse på gården, i skogen, i parken mm.
14.00 ca    Mellanmål (ute om vädret tillåter)
15.30 ca    Avdelningarna slås ihop

Vi tillbringar eftermiddagarna utomhus så mycket som möjligt.

Under arbetspasset väljer varje barn att arbeta med önskat montessorimaterial i egen takt, självständigt eller tillsammans med en eller flera kompisar. Vi visar alltid hur materialet ska användas, sedan får barnet själv fortsätta så länge det vill.